Pavol Labuda: Aristoteles – Od biológie reči k filozofii jazyka (prednáška)

Predmetom prednášky, ktorá sa uskutočnila na FF UCM v Trnave, bola Aristotelova filozofia jazyka. Cieľom prednášky bolo (1) predstaviť relevantné pasáže, ktoré sú potrebné pre rekonštrukciu Aristotelovej teórie jazyka, (2) interpretovať základné pojmy a tézy týchto textov a (3) obhájiť netriviálnosť a aktuálnosť Aristotelovho chápania jazyka.

Pavol Labuda, PhD. (Katedra filozofie, KU Ružomberok)
Pavol Labuda je odborným asistentom na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde prednáša analytickú filozofiu jazyka a antickú filozofiu. V oblasti filozofie jazyka sa výskumne zaoberá inštrumentálnym realizmom a problematikou sporu realizmu a antirealizmu. V oblasti dejín filozofie sa zaoberá najmä antickými teóriami vzťahu jazyka, myslenia a sveta (Plotinos, Aristoteles).

Tu si môžete pozrieť úryvok z prednášky:

Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA:
Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe

Slide1

Mohlo by vás zaujímať...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *